§21§Voorwoord raad van bestuur

"Als WZA willen we vóór alles goede en veilige zorg blijven aanbieden in de regio. Om dat te bereiken moeten we nadenken over andere, vernieuwende manieren om zorg te leveren."

Raad van bestuur WZA

§23§Ambities in 2017

In 2017 bestond het Wilhelmina Ziekenhuis Assen 110 jaar. We hebben dit passend gevierd met een goedbezocht verjaardagsfeest voor alle medewerkers en specialisten. Maar natuurlijk gebeurde er nog veel meer. Onder het motto ‘persoonlijk, helder en verbonden’ boden wij ook in 2017 weer efficiënte en veilige zorg, en toonden wij dagelijks dat we ons kunnen inleven in de zorgen en levens van onze patiënten.
Ook troffen wij de voorbereidingen voor de instellingsbrede NIAZ-audit in januari 2018, waarmee het WZA dit belangrijke kwaliteitskeurmerk hoopte te prolongeren. Als wij dit voorwoord schrijven (mei 2018) is bekend dat dit inderdaad gelukt is. De heraccreditatie is de verdienste van alle WZA’ers, die door hun harde werken iedere dag weer kwaliteitszorg weten te leveren.

“De heraccreditatie is de verdienste van alle WZA’ers, die door hun harde werken iedere dag weer kwaliteitszorg weten te leveren.”

Ook al bestaat het WZA al 110 jaar, dit betekent niet dat wij op onze lauweren kunnen rusten. Integendeel! Er is zwaar weer op komst voor de zorg in Drenthe. Door diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en door de steeds verdere aanscherping van normen en regels, staan de medisch-specialistische en acute zorg in de regio onder druk. Ook goed opgeleid personeel is steeds minder beschikbaar. Daarom moeten we nadenken over andere, innovatieve manieren om de zorg in de regio te kunnen blijven aanbieden. Met de komst van het nieuwe bestuurslid Suzanne Kruizinga in november 2017 zijn we nog beter toegerust voor de dingen die komen gaan.

Het WZA onderhoudt van oudsher nauwe samenwerkingsbanden met veel keten- en ziekenhuispartners. Richtte het WZA zich de afgelopen jaren vooral op een preferentie samenwerking met het Martini Ziekenhuis in Groningen, halverwege 2017 hebben wij helaas moeten constateren dat hier te weinig voortgang in zat. In goed overleg is daarom besloten onze blik te verbreden en ook met andere zorgpartijen te spreken over enkele voor ons cruciale dossiers. In dat kader heeft het WZA onder meer gesproken met Treant Zorggroep. In 2018 wordt deze mogelijkheid verder onderzocht.

Met andere zorgpartners kwamen wij zelfs al tot mooie samenwerkingsresultaten! Zo sloten wij in 2017 een overeenkomst met UMCG Ambulancezorg voor uitwisseling en gezamenlijke opleiding van personeel, ondertekenden we een intentieverklaring met de Huisartsenspoedpost om gezamenlijk een ‘spoedplein’ te ontwikkelen en gingen we een samenwerkingsconvenant Eerstelijns verblijf aan met Icare, Zorggroep Drenthe, Accolade Zorg, Interzorg en de huisartsen uit Assen en omgeving. Ook in 2018 gaan wij op deze voet verder. Alleen als we denken vanuit één geïntegreerde zorgketen kunnen we de zorg in de regio behouden. Deze toekomstvisie leggen wij in 2018 officieel vast in ons nieuw te ontwikkelen strategische koersdocument 2018-2021.

“Alleen als we denken vanuit één geïntegreerde zorgketen kunnen we de zorg in de regio behouden.”

Op deze plaats willen wij onze dank uitspreken aan alle patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en andere relaties, met wie en door wie wij ook in 2017 onze patiëntenzorg konden leveren. Daarnaast bedanken we de raad van toezicht voor de goede en deskundige samenwerking, en het bestuur van de vereniging medische staf, de ondernemingsraad de verpleegkundige adviesraad en de cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen.

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, gaat onze dank en waardering uit naar al onze medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers. Hun bevlogenheid en warme betrokkenheid bij het WZA zorgde ook in 2017 weer voor de hoogste patiëntwaarderingen in de benchmark van de Customer Quality index.

 

Boudewijn Ponsioen en Suzanne Kruizinga
raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen