§28§Leeswijzer

§29§Algemene identificatiegegevens

Naam Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Adres Europaweg-Zuid 1
Postcode en plaats 9401 RA Assen
Telefoonnummer (0592) 32 55 55
Identificatienummer Kamer van Koophandel 41017323
Website www.wza.nl
Algemeen e-mailadres info@wza.nl

§150§Uitgangspunten van de verslaglegging

Deze jaarverantwoording is opgebouwd volgens het model dat daarvoor is vastgesteld door het ministerie van VWS op grond van de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Tot deze jaarverantwoording behoren de digitale bijlagen via de webenquête DigiMV. Deze bevatten vragenlijsten over de kern- en productiegegevens van het WZA, de Jaarenquête Zorg en de prestatie-indicatoren IGZ en Zichtbare Zorg. De webenquête DigiMV is gedeponeerd bij het CIBG en in te zien via de website www.jaarverslagenzorg.nl.