§37§Profiel van de organisatie

§38§Visie, ambitie en kernwaarden

Hoger doel

Wij willen onze patiënt de best mogelijke en best bij hem passende zorg bieden. Dit gebeurt in samenspraak met de patiënt door betrokken zorgprofessionals in een gastvrije omgeving.

Ambitie

Het WZA is dé verbinder in de regionale zorgketen.

Kernwaarden

Empathie is de basis van ons handelen. Dit hebben wij vertaald naar drie concrete kernwaarden:

Persoonlijk (“Het WZA geeft me een vertrouwd gevoel”). Dit heeft te maken met begrip, aandacht, maatwerk. De ene patiënt wil geleid worden en de ander wil wellicht juist zelfregie. Op al die persoonlijke wensen spelen wij in.

Helder (“Rust, licht, overzicht”). Het is de patiënt duidelijk hoe zijn zorgtraject eruitziet en wat hij zelf kan doen om zich daarop voor te bereiden. Hij weet waar hij aan toe is.

Verbonden (“Hier voel ik me thuis”). We voelen ons verbonden met onze patiënt (samen beslissen) maar ook met de Drentse regio. Daarnaast stralen we interne verbondenheid uit: het WZA is één huis.

Waar blinken wij in uit?

 • Korte lijnen
 • Betrokkenheid
 • Efficiënte zorg
 • Veilige zorg

§45§Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Raad van bestuur / raad van toezicht
Het WZA kent sinds november 2017 een tweehoofdige raad van bestuur.
Voorzitter raad van bestuur is sinds 1 juni 2007 de heer B.A. (Boudewijn) Ponsioen.
Per 1 november  2017 is de raad van bestuur uitgebreid met een lid, te weten mevrouw S.P. (Suzanne) Kruizinga.
De raad van bestuur van het WZA legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Klik hier om meer te lezen over bestuur en toezicht van het WZA.

Directieteam
Het directieteam (DT) ondersteunt en adviseert de raad van bestuur en draagt medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van de strategische koers van het WZA. Twee leden van het medisch stafbestuur hebben als adviseur zitting in het directieteam van het WZA. De voorzitter raad van bestuur is tevens voorzitter van het DT.

Vereniging Medische staf
Alle medisch specialisten in het WZA zijn lid van de Vereniging medische staf. Naast de Vereniging medische staf functioneert de Specialisten Coöperatie Assen (voor de behartiging van de financiële belangen van de vrijgevestigde medisch specialisten) en het Dienstverbanders Convent (voor de specialisten in dienstverband).

Adviserende organen
In het WZA zijn verder een ondernemingsraad, een cliëntenraad en een verpleegkundige adviesraad actief.

Juridische structuur

De exploitatie van de ziekenhuisorganisatie vindt plaats binnen de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen vormt een groep met de volgende rechtspersonen:

Wilhelmina Zorg Services BV
Wilhelmina Zorg Services BV is een 100%-dochter van de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Wilhelmina Zorg Services BV maakt het onder meer mogelijk samen met medisch specialisten uit het WZA initiatieven te ondernemen en eventuele samenwerking met derden eenvoudiger te realiseren.

Huidlaserkliniek WZA BV
Wilhelmina Zorg Services BV participeert voor 51% in Huidlaserkliniek WZA BV. De overige 49% van de aandelen is in handen van de dermatologen die werkzaam zijn in het ziekenhuis. In deze kliniek worden huidlaserbehandelingen uitgevoerd door ervaren huidtherapeuten onder supervisie van dermatologen.

Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV
Wilhelmina Zorg Services BV is 100% aandeelhouder van Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV, de in het ziekenhuis gevestigde poliklinische apotheek.

Wilhelmina Zorg Services BV, Huidlaserkliniek WZA BV en Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis BV zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

§217§Kernactiviteiten

Het WZA verleent als algemeen ziekenhuis medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde verpleging en verzorging.

Het ziekenhuis beschikt in 2017 over de volgende specialismen:

 • Algemene heelkunde
 • Anesthesiologie
 • Apotheek
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Farmacie
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Interne geneeskunde
 • KNO-heelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische chemie (vanuit Certe)
 • Klinische oncologie
 • Maag-darm-leverziekten
 • Medische microbiologie (vanuit Certe)
 • Mondkaakchirurgie
 • Neurochirurgie (vanuit UMCG)
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Pathologie (vanuit Martini Ziekenhuis)
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Psychologie
 • Longgeneeskunde
 • Radiologie
 • Radiotherapie (vanuit UMCG)
 • Reumatologie
 • Revalidatie
 • Spoedeisende hulp
 • Traumatologie
 • Urologie
 • Vaatchirurgie

 

§369§Kerngegevens

Op 31 december 2017:

 • Aantal bedden: 251
 • Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten: 1360
 • Aantal fte personeelsleden exclusief medisch specialisten: 916
 • Aantal medisch specialisten: 105
 • Aantal fte medisch specialisten: 79

§219§Werkgebied

Het WZA is het ziekenhuis voor de regio Assen en omgeving. Het werkgebied omvat de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Borger-Odoorn en Ooststellingwerf.